Kezdőlap
https://felnottkepzotanfolyamok.hu/

Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés

Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés tanfolyami napjai
Havi 1 hétvége (péntek du., szombat és vasárnap)
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés időtartama
Időtartam:
20 hónap
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés részletfizetési lehetőség
Nincs részletfizetési lehetőség
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés legalacsonyabb részvételi díj
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés becsatlakozási lehetőség
Nincs becsatlakozási lehetőség
Tervezett kezdés:
Folyamatosan
Helyszín:
Budapest
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés

Tanfolyam napjai: Havi 1 hétvége (péntek du., szombat és vasárnap)
Időtartam: 20 hónap
Részletfizetési lehetőség: nincs
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Becsatlakozási lehetőség: nincs
Tervezett kezdés: Folyamatosan
Helyszín: Budapest
A tanfolyam célja és tematikája
A képzés célja olyan államháztartási ügyintéző képzése, aki közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező sikeres szakmai vizsgát követően képes lesz:

 ● közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában,
 ● alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat,
 ● alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket,
 ● átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek
      jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni,
 ● elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait,
 ● munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit,
 ● munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét,
 ● munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit,
 ● alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat,
 ● betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre vonatkozó előírásokat,
 ● alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait,
 ● munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a
kötelezettségek teljesítését,
 ● felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra
vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat,
 ● számítógépes programcsomagokat használni,
 ● ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,
 ● irodai szoftvereket használni,
 ● összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 ● feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 ● munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Teljesítendő modulok

1150012 Munkahelyi egészség és biztonság
1149912 Foglalkoztatás II.
1149812 Foglalkoztatás I.
1150412 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
1151314 Adóigazgatási feladatok
1151414 Államháztartási feladatok
1151514 Költségvetésgazdálkodási feladatok
1150112 Projektfinanszírozás
1150212 Projektfolyamatok követése

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666

OKJ-s államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés Budapesten. Hétvégi képzés.

Erre a tanfolyamra a Képző jelenleg nem töltött fel aktuális tályékoztatót, így kérem a pontos adatok megismerésének érdekében keresse a Felvilágosítás pontban megjelölt szervezőt.
Másik városban tanulnál? Vagy, másik tanfolyam érdekel? Görgess a lap tetejére és használd a Tanfolyam keresőt!
Képzés feltételei
Érettségi bizonyítvány
A képzés adatai
Államháztartási ügyintéző tanfolyam - képzés
Géniusz Plusz Oktatási Kft.
E001162/ 2015/A44
OKJ-s szakképesítő
54 344 04
Tantermi képzés
Budapest
Folyamatosan indul
Igen
20 hónap
Havi 1 hétvége (péntek du., szombat és vasárnap)
Költségek, kedvezmények
480.000 Ft
60.000 Ft
Nincs
Kamatmentes részletfizetés
Másik városban tanulnál? Vagy, másik tanfolyam érdekel? Görgess a lap tetejére és használd a Tanfolyam keresőt!

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666
MÉG TOVÁBBI ILYEN KÉPZÉS AZ ORSZÁGBAN!