Kezdőlap
https://felnottkepzotanfolyamok.hu/

Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés

Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés tanfolyami napjai
ütemezés szerint
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés időtartama
Időtartam:
8 hónap
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés részletfizetési lehetőség
Nincs részletfizetési lehetőség
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés legalacsonyabb részvételi díj
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés becsatlakozási lehetőség
Nincs becsatlakozási lehetőség
Tervezett kezdés:
Folyamatosan
Helyszín:
Esztergom
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés

Tanfolyam napjai: ütemezés szerint
Időtartam: 8 hónap
Részletfizetési lehetőség: nincs
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Becsatlakozási lehetőség: nincs
Tervezett kezdés: Folyamatosan
Helyszín: Esztergom
A tanfolyam célja és tematikája

A képzés célja olyan szakember képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:
• alkalmazni a szakmai előírásokat,
• a környezeti adatokat nyilvántartani,
• adatszolgáltatást végezni,
• feltárni a környezet szennyező forrásait,
• a szennyezőanyagkibocsátásokat
• nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, szennyezett területeket,
• részt venni a tervek készítésében,
• méréseket végezni, értékelni,
• mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
• közreműködni bírság kiszabásában,
• közreműködni a levegő, vízés talajvédelmi feladatokban,
• részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
• részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
• panaszok ügyében eljárni,
• pályázati munkákban részt venni,
• kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
• közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
• üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a
    használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
• szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Teljesítendő modulok

1197416 Települési környezetvédelem

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter

Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666
Az oktatás ütemezése:

1. időszak ütemezése: kéthetente péntek (15.00-20.00)
és szombat (9.0015.40)
2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően
az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Egyéb információ a képzésről

A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

• minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
• dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
• hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
• alkalmazott technológia leírása
• fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és
terepgyakorlatok formájában.

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


OKJ-s települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés Esztergomban

Erre a tanfolyamra a Képző jelenleg nem töltött fel aktuális tályékoztatót, így kérem a pontos adatok megismerésének érdekében keresse a Felvilágosítás pontban megjelölt szervezőt.
Másik városban tanulnál? Vagy, másik tanfolyam érdekel? Görgess a lap tetejére és használd a Tanfolyam keresőt!
Képzés feltételei
Érettségi bizonyítvány
Környezetvédelmi technikus
igen
A képzés adatai
Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés
Géniusz Plusz Oktatási Kft.
E001162/ 2015/A061
OKJ-s szakképesítő
55 850 04
Tantermi képzés
Esztergom
Folyamatosan indul
Igen
8 hónap
ütemezés szerint
Költségek, kedvezmények
160.000 Ft
40.000 Ft
Nincs
Kamatmentes részletfizetés
Másik városban tanulnál? Vagy, másik tanfolyam érdekel? Görgess a lap tetejére és használd a Tanfolyam keresőt!

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter

Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666
MÉG TOVÁBBI ILYEN KÉPZÉS AZ ORSZÁGBAN!