Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus tanfolyam - képzés

A képzés adatai

Tanfolyam neve: Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus tanfolyam - képzés
Kapcsolattartó: Géniusz Plusz Oktatási Kft.
Engedély száma: E001162/ 2015/A060
Tanfolyam típus: OKJ-s szakképesítő
OKJ szám: 55 850 02
Képzés formája: Tantermi képzés

A képzésre történő jelentkezés feltételei

Iskolai előképzettség: Érettségi bizonyítvány
Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmény: igen

A tanfolyam célja és rövid tematikája

A tanfolyam célja és rövid tematikája: A képzés célja olyan szakember képzése, akinek feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi) méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:
• A helyszíni (terepi) munka alkalmával:
• részt venni a mintavételi eljárásokban,
• mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára,
• előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat,
• ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
• dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.).

A laboratóriumi elemzés alkalmával:
• szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre,
• előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok),
• elvégezni a szükséges kalibrálásokat,
• elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket,
• elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását,
• alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket,
• mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások,
• elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

Teljesítendő modulok

1087216 Környezetvédelmi mérések

 
Város: Budapest
Tervezett kezdés: 2016.10.26
Időtartam: 8 hónap
Tanfolyami napok: ütemezés szerint
Részvételi díj: 160.000 Ft
Vizsga díj: 40.000 Ft
Fizetési könnyítések: Kamatmentes részletfizetés
Felvilágosítás:
Projektvezető: Hulkó Gyula Péter

Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666

 
Egyéb információk: Az oktatás ütemezése:

1. időszak ütemezése: kedd és csütörtök 8.00-13.00
2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően
az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Egyéb információ a képzésről
A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot
teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

• minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
• dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
• hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
• alkalmazott technológia leírása
• fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és
terepgyakorlatok formájában.

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


OKJ-s környezetvédelmi-mérés szaktechnikus tanfolyam - képzés BudapestenMűtéti szakasszisztens tanfolyam - képzés Borász tanfolyam - képzés Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő tanfolyam - képzés
A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. Segíti az operáló team tagjait a szakszerű, pontos &eacut OKJ-s Borász tanfolyam Budapesten A Borász tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a borász szakma elméleti és gy A Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő tanfolyam olyan szakképzett mesterember, aki képes légtechnikai berend