Kezdőlap
https://felnottkepzotanfolyamok.hu/

Grafikus OKJ tanfolyam

Grafikus OKJ tanfolyam tanfolyami napjai
Hétfő- Szerda,Kedd-Csütörtök,Szombat
Grafikus OKJ tanfolyam időtartama
Időtartam:
122 alkalom
Grafikus OKJ tanfolyam részletfizetési lehetőség
Részletfizetési lehetőség
Grafikus OKJ tanfolyam legalacsonyabb részvételi díj
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Grafikus OKJ tanfolyam becsatlakozási lehetőség
Nincs becsatlakozási lehetőség
Tervezett kezdés:
Folyamatosan
Helyszín:
Debrecen Simonffy utca
Grafikus OKJ tanfolyam
Grafikus OKJ tanfolyam

Tanfolyam napjai: Hétfő- Szerda,Kedd-Csütörtök,Szombat
Időtartam: 122 alkalom
Részletfizetési lehetőség: van
Legalacsonyabb részvételi díj: -
Becsatlakozási lehetőség: nincs
Tervezett kezdés: Folyamatosan
Helyszín: Debrecen Simonffy utca
A tanfolyam célja és tematikája
A Grafikus OKJ tanfolyam moduljai
 • 10586–12 Művészetelmélet és ábrázolás
 • 10588–16 Tervezés és technológia
 • 10589–16 Kortárs szakmai környezet
 • 11498–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 10610–16 Grafikai alapok
 • 10611–16 Grafikai illusztrálás
 • 11818–16 Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat

A Grafikus OKJ tanfolyam vizsgakövetelményei:

Gyakorlati vizsgatevékenység

Az A és B vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

A vizsgafeladat megnevezése: A) Szakmai komplex portfólió bemutatása és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex portfólió a rajzi, ábrázolási, illusztrációs és különböző tipográfiai és szakmai tervezési feladatokból mutat be válogatást nyomtatott és elektronikus prezentáció formájában

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30%

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: A grafikus vizsgaremek komplex grafikai készségeket és tudást mutat be. A tervezési feladat választható: arculattervezés, csomagolástervezés, reklámkampány, könyvtervezés, betűtervezés, illusztrációs mappa tervezése, terméktervezés, kiadványtervezés. A vizsgaremek önálló tervezői munka, tartalmaz képi és szöveges elemeket, makettet, komplex tervdokumentációt és a végfelhasználásnak megfelelő technikai anyagot

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja

A vizsgafeladat ismertetése: Könyvborító (elő– és hátlap, gerinc) tervezése és nyomdai előkészítése számítógéppel, kapott anyag felhasználásával

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30%

A teljes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A teljes gyakorlati vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 0%

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakelmélet

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák:

Egy–egy tétel tartalmazzák a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is.

A sokszorosított grafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások
A tervezőgrafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások
Kortárs tervezőgrafika, nemzetközi és hazai vonatkozások
Manuális és digitális illusztrációs technikák és alkalmazási területeik
Sokszorosított grafikai és nyomdai technológiák
Nyomtatási és nyomdai előkészítési technológiák
A digitális sokszorosítás technológiái
Kortárs médiaismeret
Grafika tervezéselmélet: színtan, alaktani és kompozíciós ismeretek
Tipográfiai és kiadványszerkesztési ismeretek
Számítógépes ismeretek, hardver– és szoftverismeret
A tervezőgrafikai munka felépítése: eszközök, kommunikációs stratégia, műfajok, médiumok

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

A) A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák:

Az ókori Hellász

Archaikus kor, Klasszikus kor, Hellenizmus építészete, szobrászata, festészete (vázafestészet)

Az ókori Róma

profán építészet
portré művészet
festészet/mozaik
triumphális művészet (császárfórumok, diadalív, diadaloszlop)

Ókeresztény és bizánci művészet

katakombák
ókeresztény bazilika
ikonfestészet
Pécs ókeresztény emlékei

Romanika

építészet, szobrászat, festészet
a romanika főbb földrajzi megjelenései (Német–Római Császárság, Itália, Francia Királyság, Magyar Királyság)
zarándok útvonalak és szerzetesrendi építészet

Gótika

építészet, szobrászat, festészet
francia, német, itáliai és angol gótika

Reneszánsz művészet

a reneszánsz korszakai
az itáliai, németalföldi és német reneszánsz
a magyar reneszánsz

Barokk művészet

az itáliai építészet, szobrászat, festészet
holland, francia és spanyol és német barokk
a magyar barokk művészet

Klasszicizmus és romantika (historizáló stílusáramlatok a XIX. sz.–ban)

Franciaország és Németország
Magyarország (klasszicizmus és romantika, historizmus, akadémizmus)

A realizmus

Courbet és a barbizoni iskola
A realizmus magyar képviselői

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus

Franciaország
magyar vonatkozások (nagybányai iskola, Rippl–Rónai, Vaszary…)

Szecesszió és szimbolizmus

Anglia, Franciaország
Brüsszel (Victor Horta)
A bécsi szecesszió
magyar szecesszió
A XX. század művészetének főbb vonulatai a klasszikus avantgard
A modern építészet főbb irányai
Magyar vonatkozások (Például Moholy–Nagy László)

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
(felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 15 %

A teljes szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc
(felkészülési idő 2×15 perc, válaszadási idő 2×15 perc)

A teljes szóbeli vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 30 %

Képzés feltételei
érettségi
Érettségi bizonyítvány és egészségügyi alkalmassági igazolás.
igen
A képzés adatai
Grafikus OKJ tanfolyam
Webler
E-001582/2017/A003
OKJ-s képzés
54 211 04
Tantermi képzés
Debrecen Simonffy utca
Folyamatosan indul
Igen
122 alkalom
484
Hétfő- Szerda,Kedd-Csütörtök,Szombat
Költségek, kedvezmények
379000
65000
Van

Páros kedvezmény


Ha a beiratkozáskor hozol magaddal még egy tanfolyamra jelentkezőt, akkor 10% kedvezményben részesülsz a tanfolyam árából. Ha két tanfolyamra jelentkezőt hozol, akkor 15% kedvezményt kapsz!
 

Hűség kedvezmény


Azok a beiratkozók, akik tanulóink voltak 10 % kedvezményben részesülnek a tanfolyam árából.