Foglalkozásegészségügyi szakápoló tanfolyam - képzés

A képzés adatai

Tanfolyam neve: Foglalkozásegészségügyi szakápoló tanfolyam - képzés
Kapcsolattartó: Géniusz Plusz Oktatási Kft.
Engedély száma: E001162/ 2015/A010
Tanfolyam típus: OKJ-s szakképesítő
OKJ szám: 55 723 06
Képzés formája: Tantermi képzés

A képzésre történő jelentkezés feltételei

Iskolai előképzettség: Érettségi bizonyítvány
Szakmai előképzettség:
A felsoroltak bármelyike:
• 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés,
• 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés,
• 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés  
• 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés,
• valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló
(főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

 
Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmény: igen

A tanfolyam célja és rövid tematikája

A tanfolyam célja és rövid tematikája: A foglalkozásegészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozásegészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési,és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozásegészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen vagy központban végzi. Részt vesz a foglalkozásegészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozásegészségügyi
szakápoló, mint a foglalkozásegészségügyi team tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozásegészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

Célunk, olyan felkészült egészségügyi szakdolgozó képzése, aki sikeres szakmai vizsgája után képes lesz:
• a foglalkozásegészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni
• külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
• a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni
• a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni
• külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni
• a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni
• a helyszíni (általános és foglalkozásspecifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozásegészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/ élelmiszerbiztonsági/járványügyi szabályok betartására
• a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni
• népegészségügyi programok szervezésében közreműködni
• a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni,
• az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni
• a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
• a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában

Teljesítendő modulok:

1114412 Foglalkozásegészségügyi szakápolás

 
Város: Budapest
Tervezett kezdés: 2016.10.30
Időtartam: 1 félév
Tanfolyami napok: Havonta 2x2 nap. Egy teljes hétvége
Részvételi díj: 190.000 Ft
Vizsga díj: 70.000-
Fizetési könnyítések: Kamatmentes részletfizetés
Felvilágosítás:
Maurer Miklósné:

06 20 247 7005/,
06 20 255 53 39/
06 20 255 06 64

 
Egyéb információk: • Az egészségügyi alkalmasság ("eü. kiskönyv") mellé Hepatitis B elleni oltottság is szükséges a tanfolyam megkezdéséhez.

Pénzügyi kondíciók:

A) verzió: Önálló gyakorlatszervezéssel, a gyakorlat egyéni ütemezés szerinti teljesítésével:
Részvételi díj: 190.000,Ft
Kamatmentes részletfizetés
Vizsga díj: 70.000,Ft
A részvételi díj az elméleti képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját tartalmazza.

B) verzió: Központi gyakorlatszervezéssel és beosztással:
Részvételi díj: 280,000,Ft
Kamatmentes részletfizetés
Vizsga díj: 70.000,Ft
A részvételi díj az elméleti és a teljes gyakorlati képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját
tartalmazza.

OKJ-s foglalkozásegészségügyi szakápoló tanfolyam Budapesten központi vagy önálló gyakorlatszervezéssel, OKJ-s foglalkozásegészségügyi szakápoló képzés Budapesten, 


 Gyógyszerkiadó szakasszisztens tanfolyam - képzés Rendszergazda tanfolyam Powerpoint tanfolyam
A Gyógyszerkiadó szakasszisztens tanfolyam célja, a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott olyan egészségügy Hálózatok Hálózat típusok és jellemzésük (LAN, MAN, WAN) OSI modell Hálózati protokollok és szolgáltat& A Power Point alkalmazás megismerése Áttűnések használata Bővítmények Kisegítő lehetőségek Megjegyzések &aacu