Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés

A képzés adatai

Tanfolyam neve: Települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés
Kapcsolattartó: Géniusz Plusz Oktatási Kft.
Engedély száma: E001162/ 2015/A061
Tanfolyam típus: OKJ-s szakképesítő
OKJ szám: 55 850 04
Képzés formája: Tantermi képzés

A képzésre történő jelentkezés feltételei

Iskolai előképzettség: Érettségi bizonyítvány
Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmény: igen

A tanfolyam célja és rövid tematikája

A tanfolyam célja és rövid tematikája:
A képzés célja olyan szakember képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:
• alkalmazni a szakmai előírásokat,
• a környezeti adatokat nyilvántartani,
• adatszolgáltatást végezni,
• feltárni a környezet szennyező forrásait,
• a szennyezőanyagkibocsátásokat
• nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, szennyezett területeket,
• részt venni a tervek készítésében,
• méréseket végezni, értékelni,
• mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
• közreműködni bírság kiszabásában,
• közreműködni a levegő, vízés talajvédelmi feladatokban,
• részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
• részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
• panaszok ügyében eljárni,
• pályázati munkákban részt venni,
• kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
• közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
• üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a
    használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
• szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Teljesítendő modulok

1197416 Települési környezetvédelem

 
Város: Budapest
Tervezett kezdés: 2016.10.26
Időtartam: 8 hónap
Tanfolyami napok: ütemezés szerint
Részvételi díj: 160.000 Ft
Vizsga díj: 40.000 Ft
Fizetési könnyítések: Kamatmentes részletfizetés
Felvilágosítás:
Projektvezető: Hulkó Gyula Péter

Email: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666

 
Egyéb információk: Az oktatás ütemezése:

1. időszak ütemezése: kedd és csütörtök 8.00-13.00
2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően
az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Egyéb információ a képzésről

A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

• minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
• dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
• hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
• alkalmazott technológia leírása
• fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és
terepgyakorlatok formájában.

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


OKJ-s települési környezetvédelmi szaktechnikus tanfolyam - képzés BudapestenExcel tanfolyam - képzés Gyakorló szövettani asszisztens tanfolyam - képzés Parkgondozó tanfolyam - képzés
Ismerkedés az Excel kezelőfelületével Fájlformátumok Excel beállítási lehetőségek Gyorselérési eszközt& A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutató helyek, gyógyszergyá A kor kihívásainak maximálisan megfelelő tananyag és képzési forma lehetővé teszi azok részére is a maximális tudás